top of page

Maling av kaffe

Etter at kaffen er brent, males den. Jo finere kaffen er malt, desto kortere tid bruker vannet på å trenge inn i kaffekornene og trekke ut de ønskede smaksstoffene. Hvilken malingsgrad du skal bruke, avhenger av hvilken tilberedningsmetode som skal benyttes.


Vi snakker ofte om kontakttid. Med dette mener vi den tid vann og kaffe er i kontakt med hverandre. Malingsgradene er tilpasset kontakttider opp til åtte minutter. Det skal aldri lages kaffe med lengre kontakttid enn dette.


Hvis en maskin har lang kontakttid mellom vann og kaffe, brukes det grovmalt (kokmalt) kaffe. Har maskinen kort kontakttid, brukes det finmalt (filtermalt). Til enkoppsautomater, hvor vannet trekker svært raskt igjennom, brukes den fineste malingsgraden (automatmalt).


Standardiserteer malingsgrad

I Norge har man definert en standard for malingsgrader tilpasset de mest brukte bryggemetoder. På den måten unngår man at hvert kaffehus definerer sin egen standard og at forbrukeren og serveringsstedet selv må finne ut av dette fra gang til gang.


Automatmalt

Kontakttid inntil 1 minutt. Brukes på enkoppsautomater, «friskbryggere».

Ekstra finmalt

Kontakttid 1-4 minutter. Brukes på helautomatiske maskiner og enkoppsautomater.

Finmalt/filtermalt

Kontakttid 4-6 minutter. Brukes på 1,8 liters kolbetraktere og enkelte helautomatiske maskiner og husholdningstraktere.

Presskannemalt

Kontakttid 5-7 minutter. Brukes på presskanner i ulik størrelse.

Grovmalt/kokmalt

Kontakttid 6-8 minutter. Brukes på store kaffemaskiner på 5 liter og mer, samt til koking på kjele.

Espressomalt kaffe har ingen standard malingsgrad. Kaffen males på justerbare kverner slik at den tilpasses den enkelte maskin.


info henet fra Norsk Kaffeinformsjon
22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page